Skip to main content

Vi är två hantverksskickliga keramiker som arbetat sida vid sida, utvecklat och inspirerat varandra under många år. Vi skapar hållbara tidlösa bruksföremål och unika objekt i stengodslera som är till för att användas. Våra produkter bränns i hög temperatur för ett hållbart och vackert resultat. Välkommen hit på besök!

För miljöns skull använder vi grön el, återvinner överbliven lera och tar hand om allt glasyrspill.

Kisel är ett grundämne som förekommer i stora mängder i både lera och glasyr. Det är också det enda grundämne, förutom kol, som forskarna tror skulle kunna vara basen för liv på andra planeter. Den kemiska beteckningen för kisel är Si.